Jelikož většina agendy probíhá elektonicky emailem či telefonicky, a také s ohledem na nepravidelnou pracovní dobu, kterou naše práce přináší, pracujeme nyní z našich domovů. V případě zájmu se s Vámi samozřejmě rádi setkáme v Liberci, Turnově či jiném příhodném místě.


Informace, příprava a realizace zájezdů

Markéta Kozáková
kancelář: Břehy 15, 294 11 Žďár – Břehy
home office: Svitákova 2775/1, 155 00 Praha

telefon: +420 777 277 979
e-mail: marketa@cktoufar.cz

Informace, příprava a realizace zájezdů

Aleš Toufar, ředitel cestovní kanceláře
kancelář: Břehy 15, 294 11 Žďár – Břehy
home office: Srbsko 36, 294 02 Kněžmost

telefon: +420 724 008 258
e-mail: ales@cktoufar.cz

Objednávky zájezdů, cestovní smlouvy

Petra Škodová
kancelář: Břehy 15, 294 11 Žďár – Břehy
home office: Slovanská 384, 463 12 Liberec

telefon: +420 725 772 848
e-mail: petra.skodova@cktoufar.cz

Základní identifikační údaje

Obchodní jméno : Aleš Toufar
Datum zápisu : 21. září 2009
IČO / DIČ : 624 59 091 / ---
Registrace : Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Ml.Boleslav, ev.č.320701-13931-00
Právní forma : živnostník
Sídlo : Srbsko 36, 294 02 Kněžmost
Pojištění CK proti úpadku : Union pojišťovna a.s., číslo smlouvy 11-63501