logo

K objednanému zájezdu Vám nabízíme sjednání cestovního pojištění u Union pojišťovny.
Toto pojištění je bez omezení věku, s výjimkou PANDEMIC30 (omezení pro klienty do 70 let)

 • s účinností od 01.01.2021 se mění nabídka v Cestovním pojištění účastníků zájezdů. V případě, že již máte pojistnou smlouvu uzavřenu, lze tuto změnit a případný rozdíl v pojistce doplatit. Stávající uzavřené pojistky jsou platné.
 • Pojištění pro Vás uzavíráme v okamžiku zaplacení zálohy.
 • Má-li klient uzavřené pojištění a nemůže vycestovat, je možné pojištění zrušit a vrátit část pojistného.
 • Stornovací poplatek je 100 Kč za jednu vystavenou pojistku.

Pojištění si vyberte na míru vašim potřebám

V případě zájmu o sjednání pojištění věnujte pozornost obsahu jednotlivých balíčků a rozsahu pojištění (viz. odkazy na podrobné informace pojišťovny). Za nevhodně vybraný typ pojištění nenese CK žádnou odpovědnost.

 1.  Pro účastníky zahraničních zájezdů - balík pojištění A30 - skupina TURISTA / SPORT

  Balík A30 TURISTA obsahuje

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí (8 mil Kč)
  • asistenční služby v zahraničí,
  • pojištění odpovědnosti
  • pojištění zavazadel
  • úrazové pojištění
  • pojištění zrušení objednaných služeb
  • pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci
  • a další pojištění (pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu, pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb, pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla, pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku, pojištění opožděného nástupu na zájezd)
  • TURISTA: 45 Kč za 1 osobu a den zájezdu
  • SPORT: 90 Kč za 1 osobu a den zájezdu
   Za rizikové sporty se považují
  • podrobné informace o pojištění - Balíček A30
 2.  Pro účastníky zahraničních zájezdů - balík pojištění A30 PANDEMIC - skupina TURISTA / SPORT
  pojištění s rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním COVID-19

  Pojištění s rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např.COVID-19), a to i v zemích, které byly MZV ČR nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové.

  Pojištění se vztahuje na všechny země světa v souladu se zvolenou územní platností pojištění, a to bez ohledu na epidemiologickou situaci v cílové nebo tranzitní zemi

  POZOR: Toto pojištění nelze uzavřít pro osoby starší 70 let včetně

  A30 PANDEMIC - skupina TURISTA / SPORT obsahuje

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí (8 mil Kč)
  • asistenční služby v zahraničí,
  • pojištění odpovědnosti
  • pojištění zavazadel
  • úrazové pojištění
  • pojištění zrušení objednaných služeb
  • pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci
  • a další pojištění (pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu, pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb, pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla, pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku, pojištění opožděného nástupu na zájezd)
  • rozšířené krytí pro náklady spojené s onemocněním COVID-19
   (pojištění léčebných výloh v zahraničí / 1 mil. Kč, pojištění zrušení objednaných služeb (např.karanténa), pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu)
  • TURISTA: 70 Kč za 1 osobu a den zájezdu
  • SPORT: 140 Kč za 1 osobu a den zájezdu
   Za rizikové sporty se považují
  • podrobné informace o pojištění - Balíček A30 PANDEMIC
 3.   Pro účastníky domácích zájezdů (ČR) - balík pojištění A10 - skupina TURISTA / SPORT

  Balíček A10 obsahuje

  • pojištění zavazadel
  • pojištění odpovědnosti
  • úrazové pojištění
  • pojištění zrušení objednaných služeb
  • TURISTA: 10 Kč za 1 osobu a den zájezdu
  • SPORT: 20 Kč za 1 osobu a den zájezdu
  • podrobné informace o pojištění - Balíček A10
 4.   Nabídka pojištění pro státy mimo Evropu (USA a Kanada)

  Balíčky A - komplexní pojištění do zahraničí

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí
  • asistenční služby v zahraničí
  • pojištění zavazadel
  • pojištění odpovědnosti
  • úrazové pojištění
  • pojištění zrušení objednaných služeb
  • pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
  • pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
  • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
  • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
  • pojištění opožděného nástupu na zájezd
  • 65 / 90 / 110 Kč na den v závislosti na výši spoluúčasti - balíčky A30 / A60 / A90
  • podrobné informace o pojištění - Balíček A (USA a Kanada)