logo

K objednanému zájezdu Vám nabízíme sjednání cestovního pojištění u Union pojišťovny.
Toto pojištění je bez omezení věku.

 • Pojištění pro Vás uzavíráme v okamžiku zaplacení zálohy.
 • Má-li klient uzavřené pojištění a nemůže vycestovat, je možné pojištění zrušit a vrátit část pojistného.
 • Stornovací poplatek je 100 Kč za jednu vystavenou pojistku.

Pojištění si vyberte na míru vašim potřebám

 1.   Nabídka pojištění léčebných výloh a další cestovní pojištění

  Balíček C - pro jedno a dvoudenní zájezdy

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí (pojištění léčebných výloh)
  • asistenční služby v zahraničí,
  • pojištění odpovědnosti
  • 18 Kč za 1 osobu a den zájezdu
  • podrobné informace o pojištění - Balíček C

  Balíček B - komplexní pojištění do zahraničí

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí
  • asistenční služby v zahraničí
  • pojištění zavazadel
  • pojištění odpovědnosti
  • úrazové pojištění
  • pojištění zrušení objednaných služeb
  • pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci
  • 24 Kč za 1 osobu a den zájezdu
  • podrobné informace o pojištění - Balíček B
 2.   Nabídka pojištění léčebných výloh a další cestovní pojištění pro lyžařské zájezdy

  Balíček B - sport

  • plnění v rozsahu základního balíčku B
  • 55 Kč za 1 osobu a den zájezdu
  • podrobné informace o pojištění - Balíček B sport
 3.   Nabídka pojištění pro státy mimo Evropu (USA a Kanada)

  Balíčky A - komplexní pojištění do zahraničí

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí
  • asistenční služby v zahraničí
  • pojištění zavazadel
  • pojištění odpovědnosti
  • úrazové pojištění
  • pojištění zrušení objednaných služeb
  • pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
  • pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
  • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
  • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
  • pojištění opožděného nástupu na zájezd
  • 65 / 90 / 110 Kč na den v závislosti na výši spoluúčasti - balíčky A30 / A60 / A90
  • podrobné informace o pojištění - Balíček A (USA a Kanada)